รู้จักครูปุ๊

กัณห์ญาวีพ์  คงศรีน่าน (ครูปุ๊)

ครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

…มัธยมศึกษาตอนต้น…

…มัธยมศึกษาตอนปลาย…

…ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์)…

…ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู…

…ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา)…

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s