รู้จักครูปุ๊

กัณห์ญาวีพ์  คงศรีน่าน (ครูปุ๊)

ครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

…มัธยมศึกษาตอนต้น…

…มัธยมศึกษาตอนปลาย…

…ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์)…

…ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู…

…ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา)…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s